Firarperest - (eBooks, ePUB, PDF, Downloads)

Firarperest

Firarperest

Details
Title of books: Firarperest
File name: Firarperest.pdf
Author: Elif Shafak
Publisher:
ISBN:
Release date:

Firarperest

Tad?na doyulmaz, kimi zaman k?sk?rt?c?, kimi zaman sakinlestirici ama ruhu hep ozgur kalan yaz?lar....Insan ki esrefi mahlukatt?r, icindeki semavi ozu kesfetmekle yukumludur. C?kacaks?n yollara, kendine dogru git gidebildigin kadar. Kesif boynumuzun borcudur. Kendimizi kesfetmek, ask? kesfetmek, dunyay? kesfetmek, Otekini kesfetmek...(…)Cak?l? kalmamak s?rf al?skanl?klard

Last Books